• Sunday May 19,2019

Kategori - afghanistan


Keutamaan Amerika

Keutamaan Amerika

Selepas 9/11, Amerika Syarikat masih belum mempunyai perbualan nasional sama ada pemimpin politiknya bereaksi terhadap ancaman keganasan. Anda akan berfikir bahawa penglibatan kami dalam dua peperangan serentak yang berlangsung lebih lama daripada mana-mana peperangan terdahulu dalam sejarah negara mungkin mendorong kami untuk merenungkan bagaimana kami masuk ke dalam kedudukan itu

Keutamaan Amerika

Keutamaan Amerika

Selepas 9/11, Amerika Syarikat masih belum mempunyai perbualan nasional sama ada pemimpin politiknya bereaksi terhadap ancaman keganasan. Anda akan berfikir bahawa penglibatan kami dalam dua peperangan serentak yang berlangsung lebih lama daripada mana-mana peperangan terdahulu dalam sejarah negara mungkin mendorong kami untuk merenungkan bagaimana kami masuk ke dalam kedudukan itu