• Sunday May 19,2019

Kategori - bioinspirasi


"Kami mengambil tikus dan membina semulanya sebagai ubur-ubur."

"Kami mengambil tikus dan membina semulanya sebagai ubur-ubur."

Kit Parker telah membina obor-obor buatan dari silikon dan sel-sel otot dari jantung tikus. Apabila ia tenggelam dalam medan elektrik, ia menetes dan berenang sama seperti obor-obor yang sebenar. Makhluk yang luar biasa adalah sebahagian daripada usaha Parker untuk memahami cara otot berfungsi, sehingga ia dapat lebih baik untuk merancang tisu jantung