The Outlier

Peperangan di antara peninjau pemanasan global sedang dijalankan. Minggu lalu, dalam sebuah op-ed NYT yang dibincangkan secara meluas dalam media, Stanford's Jon Krosnick menegaskan bahawa Tinjauan kebangsaan yang dikeluarkan dalam tempoh lapan bulan terakhir telah ditafsirkan sebagai menunjukkan bahawa kurang dan lebih sedikit orang Amerika percaya bahawa perubahan iklim adalah nyata, disebabkan oleh manusia dan mengancam orang