Penyakit: konteks global & sejarah

Angka di atas adalah dari kertas dalam PLoS GENETICS , Analisis Asas Genetik Penyakit dalam Konteks Hubungan Manusia dan Migrasi Seluruh Dunia. Penulis mensintesiskan dua domain genomik manusia yang pelbagai. Pertama, terdapat kajian persatuan genom yang fokus secara biomedik dan percubaan mereka untuk mengenal pasti alel risiko bagi penyakit tertentu